Service Category: Services Category 1

  • Home
  • Service Categories
  • Services Category 1

GFRC – GIỚI THIỆU CHUNG VẬT LIỆU

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GFRC – BÊ TÔNG CỐT SỢI THỦY TINH 1. TÊN SẢN PHẨM –  GFRC là tên của dòng vật liệu bê tông cốt sợi thủy tinh – Glass Fiber Reinforced Concrete. –  Vật liệu GFRC được sử dụng để làm ra các sản phẩm trang trí kiến trúc xây dựng nội ngoại thất như tấm […]
Đọc Thêm

GFRC – CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÀO CHỈ GFRC – BÊ TÔNG CỐT SỢI THỦY TINH 1 . Shopdrawing chi tiết sản phẩm phào chỉ và chế tạo khuôn: Theo bản vẽ thiết kế của khách hàng thành các chi tiết chính xác nhất  gửi khách hàng ký duyệt trước khi tiến hành làm mẫu phôi […]
Đọc Thêm

GFRC – DỰ ÁN ASIANA PLAZA TÂN PHÚ

CÔNG TRÌNH ASIANA TÂN PHÚ (2019) Tenzi cung cấp phào chỉ trang trí Bê tông cốt sợi thủy tinh GFRC ngoài nhà và thi công các hạng mục phào trang trí trí mặt ngoài. Gồm các các hạng mục: Modul 400x250x1100 mm lắp đặt tầng 11 và tầng 12. Con bọ 1250*600*600mm lắp đặt ban […]
Đọc Thêm