GFRC – DỰ ÁN VILA18 CITYLAND GÒ VẤP

DỰ ÁN VILA 18 CITYLAND QUẬN GÒ VẤP (2021)

Tenzi cung cấp modul GFRC trang trí mặt ngoài và thi công lắp đặt các modul : Modul 80x230x2100 mm dày 20mm.