GFRC – DỰ ÁN SAIGON ROYAL QUẬN 4

CÔNG TRÌNH SAIGON ROYAL QUẬN 4 – NHÀ THẦU CHÍNH RICONS (2018)

Tenzi cung cấp phào phân tầng 30-35 và phào trang trí tầng mái và Nhà thầu Ricons thi công.

Hình ảnh phào chỉ trang trí tại công trường

Hình ảnh phổi cảnh Sài Gòn Royal Quận 4