TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM

  • Home
  • TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM

Link downloads file TSD các sản phẩm và chứng chỉ chứng nhận chất lượng các sản phẩm.

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI TENZI

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/1-tenzi-hsnl-2023/

1. KEO DÁN GẠCH CAO CẤP GỐC XI MĂNG: KELAS TAH1 – C1TE / KELAS TAH2 – C2TE / KELAS TAH3 – C2TES1

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-keo-dan-gach-cao-cap-goc-xi-mang-kelas-2/

         2. KEO DÁN GẠCH HAI THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG: KELAS PLUS

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/TDS-KEO-DAN-GACH-2-THANH-PHAN-CAO-CAP-GOC-XI-MANG-KELAS-PLUS.pdf

3. KEO CHÀ RON CAO CẤP GỐC XI MĂNG: KECHI

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-keo-cha-ron-cao-cap-goc-xi-mang-kechi/

4. PHỤ GIA CHO KEO LÁT NỀN: PREMIX

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-phu-gia-cho-keo-dan-gach-lat-nen-premix/

5. VỮA BẢ LỚP NỀN CHO GẠCH ĐỎ: KESCO BASE 01

Đang cập nhật …

5. VỮA BẢ LỚP NỀN CHO TƯỜNG VÀ TRẦN BÊ TÔNG: KESCO BASE 02

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-ba-lop-mong-cho-tuong-va-tran-be-tong-kesco-base-02/

7. VỮA BẢ LỚP NỀN CHO GẠCH NHẸ AAC: KESCO BASE 03

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-cho-tuong-gach-aac-kesco-base-03/

8. VỮA TÔ LỚP DÀY CHO TƯỜNG VÀ TRẦN BÊ TÔNG: KESCO BASE 04

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-to-lop-day-cho-tuong-va-tran-be-tong-kesco-base-04/

9. VỮA BẢ CHO TƯỜNG VÀ TRẦN BÊ TÔNG ĐA NĂNG: KESCO BASE P01

Đang cập nhật …

10. VỮA TẠO NHÁM LỚP LÓT CHO TƯỜNG VÀ TRẦN BÊ TÔNG: KESCO BASE P02

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-tao-nham-lop-lot-cho-tuong-be-tong-kesco-base-p02/

11.VỮA TÔ LỚP MỎNG CHO TƯỜNG CEMBOARD:  KESCO BASE P03

Đang cập nhật ..

12.BỘT BẢ TƯỜNG HOÀN THIỆN NỘI – NGOẠI THẤT: KESCO FINISH

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-bot-ba-tuong-hoan-thien-kesco-finish/

13. VỮA XÂY CHUYÊN DỤNG CHO GẠCH AAC: KELAI – B / KELAI – R

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-xat-to-cho-gach-nhe-aac-kelai/

14.VỮA XÂY TÔ TRUYỀN THỐNG: KELAI – T75 / KELAI – T75 / KELAI – T75

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-xay-to-truyen-thong-kelai-t/

15. VỮA CÁN NỀN TỰ SAN PHẲNG BÙ CO NGÓT: MOSELF – M220

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-mac-cao-tu-san-phang-bu-co-ngot-moself-m220/

16. VỮA CÁN NỀN TỰ SAN PHẲNG BÙ CO NGÓT: MOSELF – M600

Đang cập nhật ..

17. VỮA CHUYÊN DỤNG GHÉP TẤM ACOTEC: ACOMO – S

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-vua-chuyen-dung-ghep-tam-acotec-acomo-s/

18. CHẤT KẾT DÍNH KESCO PRIMER

https://tenzi.com.vn/tai-lieu-ky-thuat-cac-san-pham/tds-chat-ket-dinh-kesco-primer/