Vữa tạo nhám KESCO BASE-P02 (vữa tạo lớp nhám cho tường bê tông) - Trang chủ - TENZI

Vữa tạo nhám KESCO BASE-P02 (vữa tạo lớp nhám cho tường bê tông) - Trang chủ - TENZI

Vữa tạo nhám KESCO BASE-P02 (vữa tạo lớp nhám cho tường bê tông) - Trang chủ - TENZI

Vữa tạo nhám KESCO BASE-P02 (vữa tạo lớp nhám cho tường bê tông) - Trang chủ - TENZI

Vữa tạo nhám KESCO BASE-P02 (vữa tạo lớp nhám cho tường bê tông) - Trang chủ - TENZI
Vữa tạo nhám KESCO BASE-P02 (vữa tạo lớp nhám cho tường bê tông) - Trang chủ - TENZI
  • slideshow
1


Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn: Ms.Trinh (Sale-Admin)

Call: (028) 62.581.159

trinh.truong@tenzi.com.vn

skype yahoo

Vữa tạo nhám KESCO BASE-P02 (vữa tạo lớp nhám cho tường bê tông)

Hồ sơ kỹ thuật ( Chỉ tiêu kỹ thuật và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm) Vữa tạo nhám lớp lót KESCO BASE-P02

   

Kết quả test Vữa tạo nhám lớp lót lên tường và trần bê tông tại Trung tâm Quatest 3


Tài liệu kỹ thuật khác

Gọi điện SMS Chỉ Đường
backtop